Portal de Transparencia

Durant l’any 2016 no s’han produït modificacions de contractes realitzats per l’Ajuntament